Acupunctuur verbetert klachten van de knie

Behandeling van artrose van de knie door middel van acupunctuur gedurende acht weken, vermindert de pijn en verbetert de functie van het kniegewricht. Wanneer er na één jaar na de behandeling naar het effect wordt gekeken, is het effect minder duidelijk.
Driehonderd patiënten met artrose van de knie werden verdeeld in drie groepen. 150 patiënten kregen acht weken acupunctuurbehandeling, 76 patiënten werden behandeld met het plaatsen van naalden op niet-acupunctuur locaties en 74 werden op de wachtlijst van acupunctuur geplaatst. De patiënten vulden meerdere malen een vragenlijst verdeeld, namelijk bij 0, 8, 26 en 52 weken. Het primaire eindpunt van het onderzoek was de score op de Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis (WOMAC)-index na 8 weken, gecorrigeerd voor de uitgangsscore.
WOMAC-index is een functionele index voor pijn, functie en stijfheid. Hoe hoger de WOMAC-index, hoe meer klachten de patiënt ervaart. De index was 26,9 in de acupunctuurgroep, 35,8 in de groep waarbij er naalden werden geplaatst op niet-acupunctuur locaties en 49,6 in de wachtlijstgroep. Het verschil tussen acupunctuur en naalden op niet-acupunctuur locaties was significant (resultaat berust niet op toeval). Na één jaar bleek het verschil echter aanzienlijk verminderd en was het niet langer meer significant.