Het nut van aspirine bij artrose

Een recent onderzoek uit Australië heeft mogelijk gewezen op ‘nieuwe’ voordelen van het slikken van aspirine bij artrose. Het zou de progressie van slijtage in de knie vertragen.
Ongeveer 600.000 mensen in Nederland hebben artrose in de knie, het is een belangrijke oorzaak van invaliditeit. Elk jaar krijgen ongeveer 21.000 mannen en 33.000 vrouwen knieartrose. De kans hierop neemt toe met de leeftijd. Ook overgewicht is een risicofactor. Mensen met overgewicht hebben twee keer zoveel kans op een operatie. Per jaar voeren orthopeden 24.000 totale knieoperaties bij patiënten met knieartrose uit.

Aspirine is een geneesmiddel en kan zonder voorschrift verkregen worden. Het werkt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend. Op grote schaal wordt het dan ook gebruikt voor pijnverlichting maar ook bij de preventie van hart- en vaatziekten. Met een lage dosering kan aspirine de effecten van artrose verzachten.

De Monash universiteit onderzocht of het gebruik van een lage dosering aspirine effect heeft op het volume van het kraakbeen in de knie bij knieartrose. 117 patiënten uit Melbourne werden betrokken bij het onderzoek. Een totaal van 21 deelnemers (18 procent van de groep patiënten) werden geclassificeerd als gebruikers van aspirine. Elke 6 maanden voor een totaal van 2 jaar werden röntgenfoto’s gemaakt van de knieën van alle deelnemers, daarmee werd het kraakbeen volume gemeten en de veranderingen doorberekend.
Maturitas De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Maturitas, July 2015 Volume 81, Issue 3, Pages 394–397. De jaarlijkse vermindering van kraakbeen in de knie was in aspirine groep gebruikers lager dan bij niet-gebruikers, zelfs na correctie voor leeftijd, geslacht en body mass index.
De onderzoekers hebben geconcludeerd: “Een lage dosis van aspirine werd geassocieerd met een verminderde afname van kraakbeen in de knie bij mensen met knieartrose over een tijdsduur van 2 jaar. Klinische proeven zijn vereist om de werkzaamheid te bevestigen. Als deze hypothese wordt bevestigd, kan een lage dosis aspirine worden gebruikt om de progressie van knieartrose verminderen.”
Een spreekbuis van Artrose-Blog.nl voegt toe: “Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID) zoals aspirine en Ibuprofen kunnen worden ingezet bij artrose. Hoewel deze medicijnen op korte termijn verlichting kunnen geven zijn ze bij gebruik op lange termijn door ernstige bijwerkingen zeer schadelijk.”
Dit onderzoek geeft een interessante suggestie dat een lage dosis acetylsalicylzuur ook in staat is om het slijtageproces bij artrose te vertragen. Deze theorie zou verder moeten worden getest in een klinische studie met meer deelnemers voordat patiënten kunnen worden geadviseerd om aspirine naast pijnverlichting, ook aspirine in te nemen om kraakbeen verlies te verminderen.
Op dit moment zijn gewichtsverlies, lichaamsbeweging en uiteindelijk een gewrichtsvervangende operatie de meest effectieve middelen bij knieartrose, maar we werken er hard aan om betere en meer effectieve behandelingen te vinden, zoals voedingssuplementatie en stamceltherapie.”
Bron: Aspirin is associated with reduced cartilage loss in knee osteoarthritis: Data from a cohort study