Wat is BMAC injectie therapie

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking boven de 50 jaar kampt met knieartrose, een degeneratieve gewrichtsaandoening die leidt tot pijn, stijfheid en verminderde mobiliteit. Recente onderzoeken tonen aan dat meer dan 250.000 Nederlanders ernstige symptomen ervaren, wat significant bijdraagt aan de nationale gezondheidszorgkosten en de vraag naar effectieve behandelingen verhoogt. Deze omstandigheden benadrukken de urgentie om interventies zoals BMAC-injecties te ontwikkelen en te verbeteren. Deze kunnen potentieel de levenskwaliteit van patiënten verbeteren en de noodzaak van knieprotheses verminderen.

In dit artikel onderzoeken we de vooruitgang in de behandeling van ernstige knieartrose, met een focus op een recente studie over BeenMergAspiraatConcentraat (BMAC)-injecties. Deze baanbrekende studie, gepubliceerd in februari 2024 in Scientific Reports, verkent de middellangetermijneffecten van deze innovatieve behandeling. De resultaten beloven een significante stap vooruit in de zorg voor patiënten met deze aandoening, waardoor de studie een cruciale mijlpaal vormt in de regeneratieve geneeskunde gericht op knieartrose. [1]Pabinger C, Lothaller H, Kobinia GS. Intra-articular injection of bone marrow aspirate concentrate (mesenchymal stem cells) in KL grade III and IV knee osteoarthritis: 4 year results of 37 … Continue reading

Deze behandelmethode biedt hoop voor patiënten in vergevorderde stadia van artrose, met name die geclassificeerd zijn in Kellgren-Lawrence graad III en IV, wat duidt op ernstige artrose. Wat deze studie onderscheidt, is de focus op de langetermijneffecten van BMAC-behandeling, met een follow-up periode van vier jaar – een primeur in dit vakgebied. Terwijl eerdere studies zich vaak beperkten tot evaluatieperiodes van 6 tot 24 maanden, biedt deze studie een unieke blik op de potentieel levensveranderende voordelen van BMAC-injecties voor mensen die worstelen met ernstige knieartrose.

Hoe effectief zijn BMAC-injecties werkelijk in het bestrijden van ernstige knieartrose? Duik met ons mee in de bevindingen van dit baanbrekende onderzoek.

De kracht van celtherapie: BMAC voor gevorderde Knieartrose

Celtherapie wordt steeds vaker erkend als een veelbelovende behandeling voor uiteenlopende aandoeningen, waaronder artrose. Recent onderzoek naar BeenMergAspiraatConcentraat (BMAC) heeft aangetoond dat deze benadering op korte tot middellange termijn superieure resultaten kan leveren in vergelijking met traditionele behandelingen zoals hyaluronzuur en bloedplaatjesrijk plasma (PRP). Dit geldt vooral voor patiënten met beginnende tot matige artrose. De effectiviteit van BMAC bij ernstige knieartrose blijft echter onderbelicht, voornamelijk door de focus van bestaand onderzoek op resultaten op de korte termijn.

In dit kader is een prospectieve studie uitgevoerd gericht op de middellange termijneffecten van BMAC-injecties bij patiënten met ernstige knieartrose. Het BeenMergAspiraatConcentraat (BMAC) werd geoogst uit debekkenkam van de patiënten.

De verzamelde cellen worden geconcentreerd en voorbereid op gebruik in de behandeling. Deze geconcentreerde oplossing bevat een hoge hoeveelheid mesenchymale stamcellen die direct kan worden geïnjecteerd in de door artrose aangetaste knieën.

Beenmerg aspiratie
De arts neemt beenmerg af uit de bekkenkam van de patiënt met behulp van een naald en een spuit.

De voortgang van in totaal 37 patiënten werd over een periode van vier jaar zorgvuldig gevolgd, waarbij diverse gezondheidsindicatoren werden gemeten, waaronder WOMAC (pijn, stijfheid en fysieke functie), IKDC (algemene kniefunctie), SF-36 (algemene gezondheidstoestand) en loopafstand.

De resultaten waren opmerkelijk. Al in het eerste jaar werd een verbetering waargenomen in zowel IKDC- als WOMAC-scores, met significante verbeteringen die vanaf het tweede jaar doorzetten. De IKDC-score steeg aanmerkelijk van een gemiddelde van 56 naar 73, terwijl de WOMAC-score daalde van 40 naar 18, wat wijst op een aanzienlijke verbetering in zowel kniefunctie als een afname van pijn en stijfheid. Van de 37 behandelde knieën toonden 35 verbetering in deze scores vanaf de aanvang tot de laatste follow-up. Bovendien was gedurende de studieperiode geen enkele knieprothese noodzakelijk.

Een uitgebreide statistische analyse heeft de significantie van deze verbeteringen bevestigd, zelfs na correctie voor mogelijke verstorende variabelen zoals leeftijd, tijd en BMI. Dit onderzoek markeert een primeur in het aantonen dat BMAC-injecties in ernstig aangedane knieën niet alleen op korte, maar ook op middellange termijn aanzienlijke verbeteringen kunnen realiseren in functie en pijnreductie, met een succesratio van 95% en een opmerkelijke verbetering in de loopafstand van patiënten.

Biologische injecties: Een nieuwe horizon in de aanpak van knieartrose

Artrose is een veelvoorkomende aandoening die leidt tot chronische gewrichtspijn en een van de voornaamste oorzaken van invaliditeit is, vooral onder ouderen. Het aantal mensen dat aan deze aandoening lijdt, is tussen 1990 en 2019 wereldwijd meer dan verdubbeld, van 248 miljoen naar 528 miljoen, met knieartrose als een belangrijke bijdrage aan deze toename. Deze groei wordt gedreven door een combinatie van factoren zoals leeftijd, obesitas, sportactiviteiten, geboortecijfers en geslacht, wat leidt tot een verwachte toename in de vraag naar knieprotheses. Dit vormt een aanzienlijke uitdaging voor de gezondheidszorg, zowel financieel als qua vraag naar orthopedisch chirurgen.

Celtherapie knie artrose

Tegen deze achtergrond winnen biologische behandelingen, zoals hyaluronzuur, PRP (Platelet-Rich Plasma), APS (Autologous Protein Solution), en BMAC (BeenMergAspiraatConcentraat), aan populariteit in de strijd tegen knieartrose. Deze therapieën bieden door hun unieke werking diverse voordelen:


Hyaluronzuur staat bekend om zijn vermogen om het gewricht te smeren en schokken te absorberen, wat bijdraagt aan pijnverlichting en verbeterde functie. Het wordt al lange tijd gebruikt en heeft bewezen effectief te zijn.

PRP (Plaatjesrijk plasma) benut de genezende eigenschappen van de eigen bloedplaatjes van de patiënt, die groeifactoren bevatten welke het herstel van beschadigd weefsel bevorderen. Hoewel de exacte werkingsmechanismen nog deels onbekend zijn, heeft PRP-behandeling positieve effecten getoond op pijnverlichting en functieverbetering.

APS (Autologous Protein Solution) is een relatief nieuwe aanvulling die zich richt op het extraheren van proteïnen en groeifactoren uit het eigen bloed van de patiënt om ontstekingen te verminderen en weefselherstel te stimuleren, wat potentieel zelfs effectiever kan zijn dan de andere genoemde behandelingen door de specifieke focus op ontstekingsremming en weefselregeneratie.

BMAC (BeenMergAspiraatConcentraat) benut stamcellen uit het eigen beenmerg van de patiënt voor de regeneratie en het herstel van beschadigd weefsel. Volgens de onderzoeksresultaten heeft BMAC een significant positief effect op de vermindering van pijn en het verbeteren van de gewrichtsfunctie, wat wijst op een veelbelovend potentieel in vergelijking met traditionele behandelingen zoals PRP en hyaluronzuur.


De vooruitgang in celtherapie biedt nieuwe perspectieven voor patiënten met artrose door effectievere alternatieven te bieden dan traditionele methoden zoals hyaluronzuurinjecties. Behandelingen zoals PRP, APS en BMAC benutten het lichaamseigen herstelvermogen om pijn te verlichten en de levenskwaliteit te verbeteren. Dit vermindert de afhankelijkheid van chirurgische ingrepen, zoals protheses, en biedt een herstel met minder risico’s en een snellere terugkeer naar normale activiteiten.

De interesse in het gebruik van mesenchymale stamcellen voor de behandeling van bot- en gewrichtsaandoeningen zoals artrose is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid. Een aanzienlijk deel van de recente klinische onderzoeken focust op het herstellen van botten en pezen en op de behandeling van artrose, vaak door het inzetten van cellen uit beenmerg of een verrijkte versie daarvan. Studies vanaf 2013 tonen de veiligheid en effectiviteit van BMAC-injecties in vergelijking met andere behandelingen zoals hyaluronzuur en PRP, met significante verbeteringen in functie.

Ondanks eerdere aannames dat het aantal stamcellen afneemt met de leeftijd, wijst recent onderzoek uit dat volwassenen een min of meer constant aantal stamcellen behouden, hoewel dit aantal kan variëren afhankelijk van de oogstlocatie in het lichaam. Cellen uit de iliacale kam blijken effectiever dan die uit de tibia. Tot nu toe lag de focus van de meeste studies op patiënten met een milde tot matige vorm van artrose (Kellgren-Lawrence graad I-III), met beperkt bewijs voor de effectiviteit bij ernstigere vormen (graad IV).

Resultaten en Langetermijneffecten van BMAC-behandeling

Het onderzoek richtte zich op patiënten met een geavanceerde graad van knieartrose (Kellgren-Lawrence graad III en IV), en bood nieuwe inzichten in de effectiviteit van BMAC-injecties op lange termijn. Dit pionierswerk is het eerste dat de effecten over een periode van vier jaar evalueert, waarbij het een belangrijke bijdrage levert aan ons begrip van regeneratieve therapieën voor ernstige gewrichtsaandoeningen. [2]Pabinger C, Lothaller H, Kobinia GS. Intra-articular injection of bone marrow aspirate concentrate (mesenchymal stem cells) in KL grade III and IV knee osteoarthritis: 4 year results of 37 … Continue reading

Patiënten werden zorgvuldig geselecteerd en ondergingen de innovatieve behandelingsprocedure, die het verzamelen van beenmergaspiraat, de bereiding van BMAC en de uiteindelijke injectie in de aangetaste kniegewrichten omvatte. Deze aanpak benadrukt de geavanceerde technieken die worden toegepast binnen de regeneratieve geneeskunde, specifiek aangepast om de patiëntervaring en uitkomsten te optimaliseren.

Opvolging en klinische evaluatie

De follow-up procedure na de behandeling was essentieel om de veiligheid en langetermijneffectiviteit van BMAC-injecties te waarborgen. Patiënten werden regelmatig geëvalueerd, beginnend de dag na de operatie en voortgezet met periodieke beoordelingen gedurende een periode van vijf jaar. Deze zorgvuldige monitoring stelde onderzoekers in staat om waardevolle data te verzamelen die de duurzaamheid van de behandelingseffecten aantoonden.

Bevindingen en toekomstperspectief

De studie onthulde significante verbeteringen in functionele scores en symptoomverlichting bij patiënten die de BMAC-behandeling ondergingen. Deze verbeteringen werden consistent waargenomen over de gehele follow-up periode, met een aanzienlijke impact op de kwaliteit van leven van de patiënten. Opvallend is dat de noodzaak voor knieprotheses gedurende de onderzoeksperiode werd geëlimineerd, wat de potentie van BMAC als een effectief alternatief voor invasieve chirurgische ingrepen benadrukt.

Het succes van deze behandeling biedt nieuwe hoop voor patiënten met ernstige knieartrose, door te demonstreren dat een geavanceerde regeneratieve aanpak significante en langdurige voordelen kan opleveren. Dit onderzoek markeert een belangrijke stap voorwaarts in het veld van regeneratieve geneeskunde en opent de deur naar verdere innovatie en verbetering van behandelingen voor gewrichtsaandoeningen.

Gerelateerde artikelen

Referenties[+]