ADIPOA 2 e1469486268721

“Op de website van REMEDI (The Regenerative Medicine Institute) in Ierland, komen regelmatig nieuwe updates over een ‘nog van start te gaan’ grootschalig Europees klinisch onderzoek waarbij stamcellen worden gebruikt voor de behandeling van knieartrose” zegt prof Frank Barry, wetenschappelijk directeur van REMEDI en projectleider van het Europees onderzoek ADIPOA-2.

Informatie over de gelegenheid om deel te nemen zal worden geplaatst op de website van REMEDI, wanneer het onderzoek wordt geopend.

Het project ADIPOA-2

Met een Europese subsidie van bijna 6 miljoen euro worden uiteindelijk 150 patiënten behandeld in tien Europese ziekenhuizen, waaronder de afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc in Nijmegen (contactgegevens).
Stamcellen uit buikvet
Het onderzoek bouwt voort op ADIPOA-1. In dit project, dat in 2014 werd afgerond, werden artrosepatiënten behandeld met een eenmalige injectie van stamcellen die waren gekweekt uit lichaamseigen buikvet. Hier werd vooral gekeken naar de veiligheid van de behandeling, die toen bij achttien patiënten werd uitgevoerd.

Het idee achter het gebruik van stamcellen bij de behandeling van artrose komt voor uit de volgende twee aannames. Enerzijds remt het inbrengen van stamcellen de ontstekingen die met de artrose gepaard gaan en kunnen ze de schade aan het gewricht repareren. Daarnaast kunnen de stamcellen uitgroeien tot nieuwe, gezonde kraakbeencellen.

Innovatieve therapie
Peter van Lent, medisch bioloog in het Radboudumc en leider van het onderzoek naar het mechanisme van de stamceltherapie voor knieartrose zegt: “Ik hoopt dat deze innovatieve therapie met stamcellen de behandeling van artrose zal verbeteren. Het zou mooi zijn als ADIPOA2, in combinatie met het werk van vele wetenschappers, clinici en stamcelexperts, binnen afzienbare tijd een effectieve behandeling oplevert voor de nu nog ongeneeslijke aandoening artrose.”

Meer dan een miljoen Nederlanders lijden aan artrose. Door de vergrijzing is de verwachting dat dit aantal snel zal gaan toenemen.

Referenties:
http://www.remedi.ie/
http://adipoa2.eu/