Celtherapie biedt nieuwe hoop voor patiënten met artrose

Artrose is een veelvoorkomende aandoening die wereldwijd meer dan 520 miljoen mensen treft. Het is een ziekte die wordt gekenmerkt door de afbraak van kraakbeen in de gewrichten, wat leidt tot pijn, stijfheid en verminderde mobiliteit. Huidige behandelingen richten zich op symptoombestrijding en kunnen niet de onderliggende oorzaak van artrose aanpakken.

Een recent onderzoek, gepubliceerd in april 2023 in het tijdschrift Science Advances, heeft nieuwe inzichten opgeleverd die kunnen leiden tot een effectievere behandeling voor artrose. Deze nieuwe celtherapie heeft het potentieel om het gewrichtskraakbeen te herstellen, de levenskwaliteit van artrose patiënten te verbeteren, en kan bijdragen aan de vermindering van pijn en een betere verbetering van de mobiliteit. Het kan zelfs de progressie van de ziekte stoppen of omkeren. [1]Bolander J, Moviglia Brandolina MT, Poehling G, Jochl O, Parsons E, Vaughan W, Moviglia G, Atala A. The synovial environment steers cartilage deterioration and regeneration. Sci Adv. 2023 Apr … Continue reading

Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van bestaande behandelingen, die voornamelijk gericht zijn op het beheersen van de symptomen van artrose, maar die de progressie van de ziekte niet kunnen stoppen of omkeren.

Revolutionaire behandeling gebruikt lichaamseigen cellen om gewrichtskraakbeen te herstellen en artrose te bestrijden

Deze baanbrekende behandeling (celtherapie) is gebaseerd op een innovatieve aanpak die gebruik maakt van twee soorten cellen: kraakbeen-geactiveerde T-cellen (CAT’s) en adipose-afgeleide mesenchymale stamcellen (AMSC’s).

Kraakbeen-geactiveerde T-cellen zijn een specifiek type witte bloedcellen die een cruciale rol spelen in ons immuunsysteem. Ze zijn betrokken bij het reguleren van de immuunrespons en kunnen helpen bij het herstel van weefsel. In dit onderzoek werden deze cellen geïsoleerd uit bloed of miltweefsel van de patiënt. Vervolgens werden ze in het laboratorium geactiveerd om een pro-regeneratieve omgeving in het gewricht te creëren. Dit activeringsproces omvatte het kweken van de cellen in een speciaal medium dat stoffen bevatte om de cellen te stimuleren om zich te specialiseren in kraakbeen-geactiveerde T-cellen.

Aan de andere kant zijn adipose-afgeleide mesenchymale stamcellen, welke stamcellen zijn die afkomstig zijn uit vetweefsel. Deze cellen hebben het vermogen om zich te differentiëren in verschillende soorten cellen, waaronder kraakbeencellen. In dit onderzoek werden deze cellen geëxtraheerd uit het vetweefsel van de patiënten. Dit proces omvatte het verzamelen van een kleine hoeveelheid vetweefsel van de patiënt, meestal via een kleine chirurgische ingreep. Het verzamelde vetweefsel werd vervolgens in het laboratorium verwerkt om de AMSC’s te isoleren.

Eenmaal geïsoleerd, werden de AMSC’s in het laboratorium verder gekweekt en vermenigvuldigd. Dit proces omvatte het plaatsen van de cellen in een speciale voedingsoplossing die hen in staat stelde te groeien en zich te vermenigvuldigen. Na een bepaalde periode hadden de onderzoekers een voldoende hoeveelheid AMSC’s om te gebruiken voor hun behandeling.

Vervolgens werden de CAT’s en AMSC’s samen in het gewricht van de patiënt geïnjecteerd. De onderzoekers geloven dat de combinatie van deze twee soorten cellen de sleutel is tot hun succes, omdat ze samenwerken om het beschadigde kraakbeen te herstellen en de progressie van de ziekte te stoppen of om te keren.

Van theorie naar praktijk: Positieve resultaten in de klinische toepassing

De resultaten van deze nieuwe celtherapie zijn veelbelovend. De onderzoekers rapporteerden dat de combinatie van kraakbeen-geactiveerde T-cellen en adipose-afgeleide mesenchymale stamcellen niet alleen het beschadigde kraakbeen herstelde, maar ook de ontstoken synoviale membraan beïnvloedde door de pro-inflammatoire status naar een meer pro-regeneratieve omgeving te sturen.

Bovendien werd in de studie een “compassionate use” studie uitgevoerd bij negen patiënten met bevestigde knie-artrose. Deze patiënten ontvingen één of twee intra-articulaire injecties van de autologe combinatiebehandeling. De effectiviteit van de behandeling werd geëvalueerd aan de hand van de Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) en MRI-beelden voor en na de behandeling.

De resultaten toonden een significante verbetering in de kwaliteit van leven, dagelijkse functie, functie tijdens sport en recreatieve activiteiten, symptoomverbetering en pijnvermindering. MRI-analyse toonde ook aan dat er een herstel van het kraakbeen in het gewricht was en een duidelijke afname van de zwelling in het bot net onder het kraakbeen, wat wijst op een verbetering van de gezondheid van het gewricht.

Bijvoorbeeld, een 30-jarige atleet die niet reageerde op conservatieve therapieën zoals fysiotherapie, geneesmiddelen en steroïde injecties, vertoonde op de MRI voor de behandeling tekenen van artrose. Echter, ongeveer één jaar na de behandeling toonde de MRI een herstel van het kraakbeen in het gewricht en een duidelijke afname van de zwelling in het bot net onder het kraakbeen.

Deze bevindingen suggereren dat celtherapie een effectieve manier kan zijn om de progressie van artrose te stoppen of om te keren, en om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. Echter, het is belangrijk om te benadrukken dat er nog meer onderzoek nodig is om de veiligheid en effectiviteit van deze celtherapie volledig te beoordelen.

De weg naar brede klinische toepassing van celtherapie voor artrose

Hoewel de resultaten van dit onderzoek veelbelovend zijn, is er nog meer onderzoek nodig om de veiligheid en effectiviteit van deze behandeling volledig te beoordelen. Dit kan onder meer betrekking hebben op grotere klinische proeven, langetermijnstudies om de duurzaamheid van de resultaten te beoordelen, en onderzoek naar mogelijke bijwerkingen of complicaties.

De onderzoekers erkennen dat hun studie enkele beperkingen heeft. De belangrijkste bevindingen werden verkregen in een ratmodel van artrose, en de biologie en mechanische eigenschappen van ratten verschillen van die van mensen. Deze factoren spelen een cruciale rol in de biologie van artrose, en in de toekomst zouden modellen met natuurlijke ontwikkeling van artrose nuttig kunnen zijn.

Bovendien werden de klinische verbeteringen alleen waargenomen in een kleine groep patiënten die de behandeling kregen voor “compassionate use”. Er zijn aanvullende klinische studies nodig om de uitkomst te evalueren in een grotere patiëntenpopulatie en om de dosering, timing en potentie van cellen afgeleid van donoren met verschillende gezondheidsstatussen te evalueren.

Desondanks tonen de gerapporteerde bevindingen de cruciale impact aan van een goed uitgebalanceerde immuunomgeving voor weefselhomeostase en functioneel herstel. De gepresenteerde bevindingen kunnen inspiratie en richting geven voor de behandeling van effectieve en patiëntspecifieke immunomodulerende behandelingen met het vermogen om beschadigde weefsels en organen te herstellen of te regenereren.

Als de resultaten van verder onderzoek positief blijven, kan de celtherapie mogelijk worden opgenomen in de standaardbehandelingsprotocollen voor artrose. Dit zou een grote stap voorwaarts kunnen zijn in de behandeling van deze veelvoorkomende en invaliderende aandoening. Deze celtherapie heeft het potentieel om de levenskwaliteit van patiënten met artrose aanzienlijk te verbeteren. Dit kan onder meer betrekking hebben op vermindering van pijn, verbetering van de mobiliteit, en mogelijk zelfs het stoppen of omkeren van de progressie van de ziekte.

Persoonlijke ervaringen: De impact van celtherapie

Hoewel de wetenschappelijke resultaten van dit onderzoek veelbelovend zijn, kunnen persoonlijke verhalen helpen om de impact van een soortgelijke behandeling op het leven van mensen te illustreren. Een dergelijk verhaal komt van Dr. Josh Axe. Hij deelde zijn ervaring met een specifieke behandeling genaamd Regenexx-C. “Mijn vrouw en ik zijn beide artsen en hebben over de hele wereld gereisd. Een van de redenen waarom ik ervoor koos om naar Regenexx Cayman te gaan, is dat ze de beste ter wereld zijn. Ik heb maandenlang onderzoek gedaan, verschillende artsen gebeld en rondgevraagd wie de beste ter wereld is. Steeds weer kwamen dezelfde mensen naar voren – Regenexx op de Kaaimaneilanden.”

Regenexx-C, de behandeling waar Dr. Axe voor koos, is een procedure waarbij mesenchymale stamcellen worden geïsoleerd uit het beenmerg van de patiënt. Deze cellen worden vervolgens in het laboratorium gekweekt om hun aantal te verhogen. Na deze uitbreiding worden de cellen geïnjecteerd in het gebied dat behandeling nodig heeft. Deze procedure maakt gebruik van het lichaamseigen vermogen tot herstel en regeneratie, en biedt een niet-chirurgische optie voor patiënten met verschillende orthopedische aandoeningen.

YouTube video

Hoewel Dr. Axe’s ervaring specifiek betrekking heeft op Regenexx Cayman, illustreert het de wereldwijde zoektocht naar effectieve behandelingen voor artrose en de impact die deze behandelingen kunnen hebben op het leven van patiënten.

Gerelateerde artikelen

Referenties[+]