Depressie gaat vaak gepaard met gewrichtsaandoeningen

Mensen die langdurig depressieve symptomen ondervinden hebben een verhoogd risico op het oplopen van lichamelijke ziektes, met name artrose en artritis. Die conclusie trokken onderzoekers van de universiteit van Basel en de Ruhr-universiteit Bochum na de afronding van een onderzoek onder ruim 14.300 inwoners in Zwitserland.
Depressie en lichamelijke klachten
Het wordt steeds duidelijker dat depressie een belangrijke invloed uitoefent op de fysieke gezondheid van mensen. Niet alleen de geestelijke gesteldheid wordt er door aangetast, maar wanneer er sprake is van langdurige last van depressie kan er ook sprake zijn van lichamelijke aftakeling.
Maar liefst 350 miljoen mensen wereldwijd lijden onder langdurige neerslachtigheid. In Zwitserland, het land waar de studie is uitgevoerd, hebben ongeveer 400.000 mensen er last van. Uit verschillende studies, uitgevoerd in verscheidene landen, blijkt dat depressie vaak samengaat met een verhoogde kans op een groot aantal lichamelijke klachten. In Zwitserland, een van de rijkste landen ter wereld met een uitgebreid gezondheidszorgsysteem, was dit verband nog niet eerder aangetoond.
Een onderzoeksgroep onder leiding van Professor Gunther Meinlschmidt heeft het onderzoek uitgevoerd door gebruik te maken van data uit een Zwitserse Gezondheidsenquête, bestaande uit informatie van 14.348 bevraagden van 15 jaar en ouder.
Het risico op artrose en artritis
De onderzoekers rapporteren dat de deelnemers met depressieve symptomen een hoger risico lopen op het lijden aan een lichamelijke ziekte. Circa een derde van de deelnemers die depressieve klachten heeft ondervindt ook een of meerdere lichamelijke aandoeningen. Deze associatie was duidelijk van toepassing bij patiënten die te maken hebben met degeneratieve en inflammatoire (ontstekingsgevoelige) aandoeningen aan hun gewrichten.
In de conclusie van het onderzoek wordt gespeculeerd dat de verklaring hiervoor kan liggen bij het gegeven dat depressieve symptomen de motivatie om voldoende te bewegen ondermijnt, hetgeen de kans op de manifestatie van artrose kan doen toenemen. Deze aanname dient echter nog wel verder onderzocht te worden. De onderzoekers speculeren ook dat de relatie tussen depressie en gewrichtspijn ook wederzijds zou kunnen zijn. Wanneer men last heeft van artrose of artritis zal de pijn ervoor zorgen dat je minder gaat bewegen, als gevolg hiervan ontstaat het risico op een laag zelfbeeld en sociaal isolement. Laatst genoemde maakt dat iemand sneller vatbaar is voor depressie. Ook hier dient nog onderzoek naar uitgevoerd te worden.
Bron:
Donja Rodic, Andrea Hans Meyer, Gunther Meinlschmidt
The association between depressive symptoms and physical diseases in Switzerland: a cross-sectional general population study
Frontiers in Public Health, 23 March 2015 | doi: 10.3389/fpubh.2015.00047