Gewrichtspijn, verleden tijd

Het is natuurlijk belangrijk om te weten waar de gewrichtspijn door veroorzaakt wordt. Gaat het om artrose, reuma of een andere gewrichtsziekte? Bij de meeste mensen met chronische gewrichtspijn zal het om artrose – pijn als gevolg van langdurige gewrichtsslijtage – gaan wat een van de meest gangbare ouderdomsziekten is. Nagenoeg iedereen krijgt vroeg of laat last van een artrose variant met gevolgen voor de bewegingsvrijheid en levenskwaliteit.

Wat veroorzaakt gewrichtspijn?

Gewrichtspijn kan verschillende oorzaken hebben. Het is mogelijk dat je in een verkeerde houding slaapt, krom zit tijdens het werken achter het bureau of last van overgewicht ervaart. Vaak kan het tij gekeerd worden door verandering aan te brengen in je slaaphouding, te investeren in een ergonomische werkplek of een gezond lichaamsgewicht aan te houden. De meeste vormen van gewrichtspijn komen tot uiting rond het vijftigste levensjaar. Alhoewel we door de eeuwen heen bewuster van onze gezondheid en ons lichaam zijn geworden, grijpen we helaas meestal pas in als de klachten al aanwezig zijn.

De vicieuze cirkel bij gewrichtspijn

Bij gewrichtsproblemen ontstaat vaak een vicieuze cirkel (een doorlopende rotonde). Een cirkel van verkeerde voeding, overgewicht, slijtage, minder bewegen, meer overgewicht met als gevolg verdere slijtage. Overgewicht vormt een enorme belemmering in de strijd tegen gewrichtspijn. Pijn belemmert beweging waardoor het overgewicht vaak alleen maar verder toeneemt. Je komt dan in een vicieuze cirkel terecht waarin gewrichtspijn en overgewicht elkaar blijven versterken.

Het proces van teveel eten in relatie tot te weinig bewegen zorgt voor steeds verdere verslechtering van de gewrichten. Het is moeilijk om uit de vicieuze cirkel te komen als u daar eenmaal in zit. Het is belangrijk snel actie te ondernemen en te starten met het bereiken van een gezond gewicht.

Heldere antwoorden op uw vragen

Μeer dan één miljoen mensen in Nederland ondervinden dagelijks last van artrose. Bewegen gaat steeds moeilijker en de gewrichten worden stijf en pijnlijk. Omdat het moeilijk is de juiste informatie te vinden heeft dr. Herman de Boer dit heldere naslagwerk geschreven met de nieuwste inzichten omtrent gewrichtsklachten.

Behandelingen

Mensen met artrose kunnen diverse behandelingen ondergaan. Vaak wordt er begonnen met het nemen van pijnstillers en kan het geven van pijnstillende injecties overwogen worden. In een later stadium kan men overgaan tot een chirurgische ingreep waarbij het gewricht vervangen wordt met een kunstgewricht. Dit gebeurt enkel als er geen betere alternatieven voor handen zijn. Met een kunstknie of -heup bent u in veel gevallen direct van alle pijnklachten af, maar deze ingreep is niet voor onbepaalde tijd. Het kunstgewricht gaat op den duur slijten en moet dan weer vervangen worden. Waar mogelijk worden dit soort ingrepen zolang mogelijk uitgesteld.

De vraag die je nu moet zien te beantwoorden is welke behandeling het beste bij jouw gewrichtsklachten en gewrichtspijn passend is. De behandeling die het beste bij je past kan je natuurlijk altijd overleggen met je huisarts.