Genen hebben invloed op succes heupprothese

Het probleemloos functioneren van een heupprothese op lange termijn, is mogelijk afhankelijk van genetische componenten.

Britse onderzoekers beschrijven in ‘Annals of the Rheumatic Diseases’ een studie onder ruim 3500 patiënten met een heupprothese. Bij de helft van de onderzochte patiënten, verliepen de eerste tien jaar na de operatie probleemloos. Bij de andere helft van de patiënten, waren er 91 patiënten die tekenen vertoonden van aseptische loslating van de prothese en 71 patiënten met een diepe infectie bij de prothese.

Van alle patiënten werden de genen onderzocht, namelijk de variatie van de genen die coderen voor matrix metalloproteïnase-1 (MMP1, een enzym dat zorgt voor de afbreking van collageen), van interleukine-6 (is betrokken bij botmetabolisme en immuunreacties) en van het vitamine-D-receptorgen. Na vergelijking met de gezonde controlegroep die geen klachten hadden, blijken variaties in het gen voor interleukine-6 niet van invloed te zijn op het risico om problemen te krijgen bij een prothese. Puntmutaties (verandering in het DNA door een verandering binnen een gen) voor MMP1 en vitamine-D-synthese daarentegen wel.

Patiënten die homozygoot (een bepaalde eigenschap wordt bepaald door twee dezelfde genen) zijn voor één van de vier MMP1-polymorfismen, hebben een driemaal zo hoog risico op aseptische loslating, oftewel loslating van de prothese zonder ziektekiemen. Bij patiënten die homozygoot zijn voor een van de twee onderzochte puntmutaties voor het vitamine-D-receptorgen, is het risico op een prothese-infectie, tweemaal zo groot. Puntmutaties kunnen gebruikt worden als voorspeller voor de succeskans van een heupprothese volgens de auteurs.