Glucocorticoïden niet beter dan placebo bij knieartrose

Bij een met artrose getroffen knie opteren conservatieve orthopedisch chirurgen vaak voor een behandeling bestaande uit voldoende lichaamsbeweging en injecties met glucocorticoïden. Tot voor kort was een combinatie van beide echter nog niet onderzocht. Het was hierdoor niet duidelijk of deze aanpak echt positieve resultaten oplevert voor de patiënten.

Uit een in oktober 2012 gestart onderzoek blijkt dat er geen significante verschillen in pijnervaring zitten tussen patiënten die glucocorticoïdeninjecties ontvingen en zij die een placebomiddel geïnjecteerd kregen.

Onderzoeker Marius Hendriksen en zijn Deense collega’s moesten na afronding van het onderzoek concluderen dat patiënten met knieartrose geen baat ondervinden van een glucocorticoïdeninjectie voorafgaand aan een begeleid bewegingsprogramma.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Een groep van vijftig patiënten heeft tezamen met een controlegroep deelgenomen aan een gevalideerd bewegingsprogramma. De onderzoeksgroep kreeg hierbij een spuitinjectie met 40 mg methylprednisolonacetaat opgelost in 4 ml lidocaïnehydrochloride (10 mg/ml), terwijl de controlegroep een placebo geinjecteerd kreeg met fysiologisch zout gemixt met lidocaïne. De bewegingstherapie vond drie keer per week plaats onder begeleiding van een gediplomeerde fysiotherapeut. De pijnbeleving van de patiënten uit de onderzoek- en controlegroep werd voorafgaand aan, bij het einde van het bewegingsprogramma (na veertien weken) en bij een follow-up na zesentwintig weken geregistreerd. De pijnbeleving werd bevraagd en kon op een schaal van nul (veel pijn) tot 100 (geen pijn) worden aangegeven door de testsubjecten. Bovendien werd er ook gevraagd hoe de patiënten hun levenskwaliteit ervoeren op de verschillende meetmomenten.

Zowel bij de test- als de controlegroep verbeterde de pijnscore (minder pijn) op elk controlemoment, maar er was weinig verschil tussen beide groepen te zien. Na de periode van zesentwintig weken was de score van beide groepen met vijftien punten verbeterd ten opzichte van het begin. Op het begin was er een gemiddelde pijnscore van 60 punten. Bovendien was er ook bij de andere meetfactoren geen significant verschil te vinden.

Wat kunnen we met deze bevinding?

De uitkomst van dit onderzoek geeft orthopedisch chirurgen meer inzicht in wat wel en niet werkt bij de behandeling van knieartrose. Andere ingrepen, zoals stamcelinjecties en medicatie zullen naar aller waarschijnlijkheid meer soelaas bieden dan glucocorticoïdeninjecties. Er is echter wel meer onderzoek nodig of een hogere concentratie van glucocorticoïden per injectie verschil kan maken in de pijnbestrijding.

 

Bron:

https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/spuit-met-glucocorticoiden-niet-beter-dan-placebo-bij-artrose-knie

Over Maarten de Boer 120 Artikelen
Voor een groot deel hebben we zelf controle over onze eigen gezondheid. Ik ben Maarten de Boer en heb in 2010 ArtroseBlog opgericht. Graag houd ik u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent gewrichtsklachten.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op