Infectie door kunstknie of kunstheup

Wanneer de orthopedisch chirurg een kunstheup of kunstknie bij u heeft ingebracht, kan een infectie ontstaan. Dit gebeurt niet zo vaak als men denkt, in ongeveer 1% van de gevallen ontstaat er een infectie. Deze resultaten komen uit een onderzoek van Danielle Neut van de afdeling Biomedical Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen.

Wanneer een infectie is ontstaan, moet de orthopedisch chirurg de prothese verwijderen. Wanneer dit niet gebeurd, zal de infectie niet overgaan en de schade aan het gewricht en de omliggende weefsels, zal alleen maar groter worden.

Na verwijdering van een geïnfecteerde prothese, worden tegenwoordig cementkralen in het weefsel of bot achtergelaten, waarin een hoge dosis van het antibioticum gentamicine is verwerkt.

Neut constateert dat deze kralen die vaak worden achtergelaten, zelf ook een bron van infectie kunnen zijn. Dit kan gebeuren doordat bacteriën zich aan de oppervlak gaan hechten, gaan groeien en soms resistent worden, ondanks de hoge antibioticumafgifte. Het advies is dan ook om de kralen na verwijdering goed te inspecteren, voordat er besloten worden dat de infectie is verdwenen.

Om infecties te voorkomen, wordt vaak alvast een antibioticum toegevoegd aan het botcement waarmee de prothesen (knie of heup) worden vastgezet. De kans op infectie vermindert daardoor inderdaad, maar er bestaat tevens het risico dat daardoor het optreden van resistentie wordt verhoogd. Neut onderzochte of de toevoeging van een tweede antibioticum zinvol kan zijn om resistentie te voorkomen. Uit het onderzoek bleek inderdaad dat toevoeging van fusidinezuur of clindamycine effectiever is dan het gebruik van alleen gentamycine.