Kijkoperatie bij artrose is niet zinvol

Uit onderzoek van Alexandra Kirkley bleek dat een kijkoperatie bij artrose niet beter is dan een behandeling met fysiotherapie en medicatie. Het onderzoek werd in 2008 in het tijdschrift ‘The New England Journal of Medicine’ gepubliceerd. Er werden in totaal 178 patiënten met matige tot ernstige artrose in twee behandelgroepen verdeeld. De ene groep kreeg medicatie, fysiotherapie en een kijkoperatie. De andere groep kreeg alleen medicatie en fysiotherapie, zonder de kijkoperatie dus. Bij de meerderheid van de groep die een kijkoperatie kregen, werd een zogenoemde ‘wondtoilet’ uitgevoerd, waarbij kraakbeen of kapot meniscusweefsel werd verwijderd.
Na de operatie kregen de patiënten zeven dagen erna, fysiotherapie. Beide groepen volgden een identiek programma van eens in de week een uur therapie. Na 12 weken fysiotherapie, werden de patiënten geacht thuis het bewegingsprogramma zelf voort te zetten. Na deze twaalf weken, vonden er of vijf momenten evaluaties plaats. Namelijk na 3, 5, 12, 18 en 24 weken evalueerden de onderzoekers pijn, stijfheid, lichamelijk functioneren en levenskwaliteit bij de patiënten. Alleen na 12 weken gaf een operatie op deze punten betere resultaten, de andere evaluatiemomenten scoorden de fysiotherapie + medicatie beter. Volgens de onderzoekers is dat na 12 weken een operatie beter scoorde, toe te schrijven aan een placebo-effect.
Echter, een kijkoperatie kan wel een goede behandeling zijn bij andere knieproblemen, zoals meniscusletsel, die naast artrose kunnen bestaan. De chirurg zal dan een inschatting moeten maken wat de pijn veroorzaakt.