Nieuw licht op debat artrosepil

Het British Medical Journal (BMJ) is teruggekomen op enkele concluderende uitspraken in een belangrijk onderzoek naar de werking van de artrosepil. Deze werking werd hierin bekritiseerd en de verschillende zorgautoriteiten werd opgeroepen de vergoeding hiervan op te schorten en nieuwe patiënten dit middel niet langer voor te schrijven. Met een herroeping van deze concluderende uitspraken is het debat rondom de artrosepil weer volledig geopend.
Zie hier de berichtgeving van het BMJ
Er bestaan al geruime tijd zowel belangrijke voor- als tegenstanders van de artrosepil. Verschillende onderzoeken, waaronder een aantal gepubliceerd in het BMJ, bieden verschillende inzichten met betrekking tot de werking van dit middel. Er bestaat nog altijd geen consensus op dit gebied, al leek er een belangrijke stap gezet met het eind 2010 gepubliceerde onderzoek “Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis”. Dit onderzoek bood verschillende concluderende uitspraken waarin er onder andere aan zorgautoriteiten werd aanbevolen de artrosepil niet langer te vergoeden en het voorschrijven hiervan op te schorten.
Vanwege de hoge mate van controverse en diverse kritieken is het onderzoek sinds de publicatie onderwerp geweest van een wetenschappelijk debat tussen hoog aangeschreven wetenschappers. Tijdens een georganiseerde bijeenkomst is het eerder geplaatste artikel nog eens kritisch bekeken en is men tot de conclusie gekomen dat er geen direct bewijs in het onderzoek te vinden is voor de concluderende uitspraken waarin de zorgautoriteiten werd afgeraden de artrosepil nog langer te vergoeden of voor te schrijven.
Het debat rondom de artrosepil is om die reden weer volledig open en nieuw onderzoek lijkt gewenst, maar voorlopig hebben de voorstanders van het middel een nieuwe slag binnengehaald. Het beeld dat eind 2010 in de media is ontstaan blijkt hiermee namelijk verdraaid en geen juiste afspiegeling van de werkelijkheid.

PERSBERICHT

Afkeer tegen artrosepil ongegrond

Eind 2010 verscheen er op basis van een onderzoek van het British Medical Journal (BMJ) een hardnekkig persbericht waarin de werking van de artrosepil werd ontkend en ontkracht. Verschillende media namen dit bericht klakkeloos over zonder hierbij de feiten te checken en het onderzoek zelf er daadwerkelijk bij te pakken. Dit heeft geleid tot een verdraaide weergave van de werkelijkheid waarbij de werking van de artrosepil onterecht in een kwaad daglicht is gesteld.
Het Britse wetenschappelijke tijdschrift heeft al direct na de publicatie van het artikel een hoop kritiek ontvangen. Veel bekende en hoog aangeschreven wetenschappers uitten hun twijfels en zetten vraagtekens bij de conclusies van het rapport. Deze kritieken zijn uiteindelijk samengevat tijdens een bijeenkomst waarbij het geplaatste artikel nog eens kritisch is bekeken. Dit is een standaardprocedure van het BMJ waarbij er een speciale bijeenkomst wordt georganiseerd om over artikelen te spreken die een hoop stof hebben doen opwaaien. Tijdens deze bijeenkomst kijkt met nog eens goed naar de verschillende conclusies en wordt er op die manier voor gezorgd dat deze ook daadwerkelijk breed gedragen kunnen worden, of dat er eventueel een paar stappen terug worden genomen om op die manier niemand te schaden.
Het BMJ is van mening dat de wetenschap erbij gebaat is dat er zoveel mogelijk wordt getest en dat men hier vervolgens zeer kritisch naar kijkt, maar dat het daarbij ook van evident belang is dat men terug durft te komen op eerdere beweringen die achteraf onvoldoende gestaafd of bewezen blijken. Dit laatste is het geval gebleken bij het onderzoek naar de artrosepil. In het onderzoek wordt er zowel in de korte samenvatting bij de opening als aan het eind van de discussie gesteld dat de kosten van deze pil beter niet kunnen worden vergoed door de verschillende zorgautoriteiten en dat men de artrosepil beter niet voor kan schrijven aan nieuwe patiënten. Kritische blikken op het onderzoek hebben echter uitgewezen dat hier in het artikel geen enkel direct bewijs voor is. Indirect zijn er wat argumenten te verzamelen, maar deze zijn ruim onvoldoende om een uitspraak als deze te doen.
Het Britse wetenschappelijke tijdschrift is daarom teruggekomen op deze concluderende uitspraken en geeft daarmee een nieuwe draai aan dit onderzoek. De discussie over de artrosepil is op deze manier nog altijd volledig open. Er zijn op dit gebied zowel grote voor- als tegenstanders, maar het is in ieder geval niet gegrond om te stellen dat men beter kan stoppen met deze pil. Verschillende onderzoeken bieden verschillende conclusies, maar dit onderzoek kan in ieder geval niet hard maken dat de zorgautoriteiten zich beter op een andere behandeling kunnen richten. In de media is om die reden een verdraaid beeld ontstaan rondom deze pil, dat wetenschappelijk gezien in ieder geval geen enkele basis meer kent.

EINDE PERSBERICHT

EDIT: Glucosamine toch in basisverzekering voor de komende 6 jaar

One Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *