Olie is slecht voor de gewrichten

Personen die in hun beroep veel te maken hebben met blootstelling aan minerale olie, hebben een verhoogd risico op reumatoïde artritis (RA). Deze resultaten komen van onderzoekers van het Karolinska Instituut in Stockholm in het tijdschrift ‘Arhritis Research & Therapy’.

Er werd er een case-control onderzoek uitgevoerd bij 1419 patiënten bij wie reumatoïde artritis onlangs was vastgesteld. De controlegroep bestond uit 1674 vrijwilligers die in gezonde conditie waren. Aan de proefpersonen werd een vragenlijst voorgelegd met vragen over de beroeps-matige blootstelling aan verschillende typen olieproducten. Na analyse van de vragenlijsten bleek dat alleen mannen tijdens hun werk werden blootgesteld aan minerale olie. De patiënten met reumatoïde artritis kwamen relatief meer in contact met olieproducten dan de gezonde vrijwilligers. Het risico op reumatoïde artritis is met 30% verhoogt wanneer men vaak werkt met olie. Een nadere beschouwing wijst uit dat de relatie nog sterker is als er alleen gekeken wordt naar patiënten die positief zijn voor reumafactoren (antistoffen tegen het eigen lichaam, reumafactoren beschadigen de gewrichten niet rechtstreeks maar leiden tot ontstekingen. Deze ontstekingen beschadigen het gewrichtsweefsel) en anticitrulline (antistoffen tegen gecitrullineerde lichaamseigen eiwitten). De positieve relatie is het sterkst voor motorolie en olie die wordt toegepast in hydraulische systemen, echter hierover zijn de onderzoekers voorzichtig. Het opsplitsen naar de verschillende typen olie leidt tot kleine aantallen, wat de betrouwbaarheid kan veranderen. De onderzoekers vinden de resultaten vooral interessant omdat er al uit eerder proefdieronderzoek bleek dat er een verband is tussen blootstelling aan minerale olie en het ontstaan van een reumatoïdeachtig ziektebeeld.

Over Maarten de Boer 120 Artikelen
Voor een groot deel hebben we zelf controle over onze eigen gezondheid. Ik ben Maarten de Boer en heb in 2010 ArtroseBlog opgericht. Graag houd ik u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent gewrichtsklachten.