Revisie van Totale Knieartroplastiek (TKA)

Revisie van totale knieartroplastiek, een procedure waarbij een bestaande knieprothese wordt vervangen, is een complexe en technisch veeleisende operatie met minder gunstige resultaten dan de oorspronkelijk geplaatste knieprothese. Recente schattingen voorspellen dat het aantal revisieoperaties van knieprothesen tussen 2005 en 2030 met een factor zeven zal toenemen, terwijl het aantal eerste plaatsingen van knieprothesen naar verwachting met ongeveer 174% zal stijgen. Ondanks enkele positieve resultaten van deze ingrepen, zijn de uitkomsten van revisieoperaties over het algemeen minder gunstig dan die van de eerste plaatsingen, met een hogere kans op falen. [1]Kurtz S, Ong K, Lau E, Mowat F, Halpern M. Projections of primary and revision hip and knee arthroplasty in the United States from 2005 to 2030. J Bone Joint Surg Am. 2007;89:780–785. … Continue reading

Naar aanleiding van ons recente artikel “Groot risico bij knieprotheses voor jongere patiënten” hebben we veel reacties ontvangen via onze Facebookpagina.

Wij willen iedereen bedanken voor hun interactie en nemen deze gelegenheid om dieper in te gaan op wat een revisieprothese voor de knie, oftewel totale knieartroplastiek (TKA), precies inhoudt.

De risicos van knieprotheses

Uitdagingen en resultaten van revisie van knieprothesen

Tijdens een revisie van knieprothesen kunnen chirurgen geconfronteerd worden met uitdagingen die soms tot compromissen tijdens de operatie leiden. Als het mogelijk is om tijdens de revisie dezelfde nauwkeurigheid in de plaatsing van de prothese en hetzelfde niveau van stabiliteit en gewrichtslijn als bij de eerste plaatsing te bereiken, zijn er doorgaans zeer goede resultaten te verwachten.

Echter, in complexere gevallen, zoals die met meerdere eerdere operaties, aanzienlijke stijfheid van de knie, veel botverlies of mogelijke infecties, moeten chirurgen soms minder standaard technieken toepassen. Dit kan betekenen dat er strategische beslissingen gemaakt moeten worden om de stabiliteit en bevestiging van de prothese te waarborgen, zelfs als dit betekent dat er op andere vlakken concessies gedaan moeten worden.

Hoewel de meeste patiënten na een revisieoperatie verbetering zien, is het belangrijk dat zij realistische verwachtingen hebben. De resultaten van revisieoperaties zijn over het algemeen minder voorspelbaar dan die van de eerste plaatsingen, en patiënten dienen voorbereid te zijn op een mogelijk minder optimale uitkomst.

Complicaties en levensduur van revisie-implantaten

Complicaties bij revisie van knieprothesen komen volgens de literatuur voor bij 5% tot 50% van de operaties. De meest voorkomende problemen zijn aanhoudende pijn, stijfheid van het gewricht, neurovasculaire problemen, stoornissen in het extensormechanisme, complicaties bij het genezen van de operatiewond, het optreden van huidnecrose en fracturen van het scheenbeenplateau. Bovendien komen trombose en infecties twee keer zo vaak voor als bij de eerste plaatsing van een knieprothese. [2]Evangelopoulos DS, Ahmad SS, Krismer AM, Albers CE, Hoppe S, Kleer B, Kohl S, Ateschrang A. Periprosthetic infection: Major cause of early failure of primary and revision total knee arthroplasty. J … Continue reading [3]Rosso F, Cottino U, Dettoni F, Bruzzone M, Bonasia DE, Rossi R. Revision total knee arthroplasty (TKA): Mid-term outcomes and bone loss/quality evaluation and treatment. J Orthop Surg … Continue reading


Deze complicaties benadrukken de complexiteit en de verhoogde risico’s die verbonden zijn aan revisieoperaties van knieprothesen. Het is essentieel dat patiënten zich bewust zijn van deze grotere kans op complicaties vergeleken met een eerste plaatsing van een knieprothese. Patiënten en zorgverleners dienen nauw samen te werken om deze risico’s te beheersen en te minimaliseren.

De levensduur van revisie-implantaten is tien jaar na de operatie tussen de 75% en 80%. Dit betekent dat drie van de vier implantaten na een decennium nog functioneren. Echter, onderzoek wijst uit dat de effectiviteit van deze prothesen over tijd afneemt, wat de kans vergroot dat een prothese vervangen moet worden vanwege problemen zoals instabiliteit, infecties, of slijtage. [4] Suarez J, Griffin W, Springer B, Fehring T, Mason JB, Odum S. Why do revision knee arthroplasties fail? J Arthroplasty. 2008;23 (6 Suppl 1):S99–S102. doi: 10.1016/j.arth.2008.04.020. PubMed

Uit het Noorse artroplastiekregister, dat gegevens verzamelde van 1994 tot 2011, blijkt dat 14% van de revisieprothesen voor de knie binnen gemiddeld 4,6 jaar na plaatsing faalde. De belangrijkste oorzaken van dit falen zijn schade aan het tibiale (onderbeen) component, instabiliteit, ernstige infecties en aanhoudende pijn. Opmerkelijk is dat meer dan de helft van de prothesen binnen de eerste twee jaar na de operatie problemen begon te vertonen. [5]Leta TH, Lygre SHL, Skredderstuen A, Hallan G, Furnes O. Failure of aseptic revision total knee arthroplasties: 145 revision failures from the Norwegian arthroplasty register, 1994-2011. Acta … Continue reading


Het lijkt erop dat de redenen voor het falen van de oorspronkelijke knieprothese geen grote invloed hebben op de kans op complicaties bij een revisieoperatie. Dit wijst erop dat de resultaten van revisieoperaties meer afhangen van andere factoren, zoals de specifieke situatie en de gebruikte technieken tijdens de revisieprocedure, dan van de oorspronkelijke oorzaken van het falen van de eerste prothese. [6]Hardeman F, Londers J, Favril A, Witvrouw E, Bellemans J, Victor J. Predisposing factors which are relevant for the clinical outcome after revision total knee arthroplasty. Knee Surg Sports … Continue reading


Volgens het Nationaal Endoprothese Register in Noorwegen blijkt dat bepaalde patiëntkenmerken van invloed zijn op de noodzaak voor verdere revisieoperaties van de knie. Patiënten jonger dan 60 jaar die een revisieoperatie ondergaan, hebben 1,6 keer meer kans op een volgende revisie dan patiënten ouder dan 70 jaar. Ook hebben mannen een hoger risico op herhaalde revisies. Dit kan verklaard worden doordat jongere en mannelijke patiënten over het algemeen actiever zijn, wat het risico op prothese falen kan verhogen. [7]Leopold SS, Silverton CD, Barden RM, Rosenberg AG. Isolated revision of the patellar component in total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2003;85:41–47. … Continue reading

Obesitas heeft een negatieve invloed op de resultaten van zowel primaire als revisieoperaties van knieprothesen. Morbide obesitas heeft zelfs een nog dramatischer effect en verlaagt de succesratio van deze ingrepen aanzienlijk. Dit resulteert in lagere scores na de operatie en daardoor ook in lagere tevredenheidsniveaus bij patiënten. Deze bevindingen benadrukken het belang van gewichtsbeheersing als essentieel onderdeel van zowel de voorbereiding als de nazorg bij knieprothese operaties. [8]Foran JRH, Mont MA, Etienne G, Jones LC, Hungerford DS. The outcome of total knee arthroplasty in obese patients. J Bone Joint Surg Am. 2004;86:1609–1615. doi: 10.2106/00004623-200408000-00002. … Continue reading

Roken en type 2 diabetes verhogen aanzienlijk het risico op infecties, complicaties bij de wondgenezing en de noodzaak voor heroperaties. Hierdoor worden de resultaten van revisiechirurgie negatief beïnvloed. Deze factoren benadrukken de noodzaak voor patiënten om deze gezondheidsrisico’s aan te pakken voorafgaand aan een operatie om de kans op succesvolle uitkomsten te verhogen. [9]Bedard NA, Dowdle SB, Wilkinson BG, Duchman KR, Gao Y, Callaghan JJ. What is the impact of smoking on revision total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2018;33:S172–S176. … Continue reading

Conclusie

Een revisie van een totale knieprothese helpt de symptomen van patiënten te verminderen en hun bewegingsfunctie te verbeteren. Ongeveer 90% van deze operaties blijft succesvol na 5 jaar, en 75-80% na 10 jaar, hoewel het succespercentage in de loop van de tijd afneem. Hoewel de resultaten vaak goed zijn, zijn ze meestal minder positief dan bij primaire knieprothese, met een hoger percentage aan mislukkingen. De voornaamste problemen die kunnen optreden zijn infecties, losraken van de prothese en instabiliteit.


Het is daarom belangrijk om deze operaties zorgvuldig te plannen en een diepgaande analyse te doen van eventuele problemen. Het goed informeren van patiënten over wat ze kunnen verwachten en de mogelijke risico’s is cruciaal. Revisies van knieprothesen zijn technisch complex en vaak kostbaar. Ze brengen een hoger risico op complicaties met zich mee, wat betekent dat deze operaties idealiter uitgevoerd moeten worden door zeer ervaren chirurgische teams.

Naar aanleiding van ons recente artikel “Groot risico bij knieprotheses voor jongere patiënten” hebben we veel reacties ontvangen via onze Facebookpagina.

Wij willen iedereen bedanken voor hun interactie en nemen deze gelegenheid om dieper in te gaan op wat een revisieprothese voor de knie, oftewel totale knieartroplastiek (TKA), precies inhoudt.

De risicos van knieprotheses

Referenties[+]