De risicos van knieprotheses

Terwijl knieprotheses traditioneel gezien worden als een behandeling voor oudere volwassenen, zien we een toenemende trend waarbij ook jongere mensen deze ingrijpende operaties ondergaan. Het toenemende risico bij knieprotheses voor deze jongere groep is toe te schrijven aan verschillende factoren die zowel levensstijlkeuzes als medische vooruitgang omvatten.

Een van de primaire oorzaken van deze trend is de toename van sportgerelateerde knieblessures onder jongeren. Intensieve sportbeoefening en competitieve activiteiten kunnen leiden tot ernstige verwondingen zoals meniscus- of ligamentbeschadigingen, die uiteindelijk de noodzaak voor een knieprothese kunnen versnellen.

Ook het veel voorkomen van overgewicht speelt een belangrijke rol. Overgewicht zorgt voor extra belasting op de knieën, wat kan leiden tot vroegtijdige slijtage, zelfs bij jongere volwassenen.. Deze versnelde degeneratie van het kniegewricht maakt vroegtijdige chirurgische interventies vaker noodzakelijk.

Bovendien hebben medische vooruitgang en de grotere toegankelijkheid van chirurgische oplossingen ertoe geleid dat jongeren sneller voor een prothese kiezen als oplossing voor hun knieproblemen. Verbeterde chirurgische technieken en prothesematerialen maken het voor artsen mogelijk om vaker in te grijpen bij jongere patiënten.

Deze factoren samen verklaren waarom een steeds jonger publiek geconfronteerd wordt met de beslissing om een knieprothese te overwegen. Het is van cruciaal belang dat deze patiënten de lange-termijn implicaties van zo’n operatie begrijpen, vooral gezien de beperkte kansen op succesvolle herplaatsingen.

Dr. R. van Geenen, een vooraanstaand expert in orthopedische chirurgie met een specialisatie in heup- en knieprothesen, zal in de volgende video ingaan op de specifieke risico’s en uitdagingen die gepaard gaan met knieprotheses bij jongere patiënten. [1] dr. R. van Geenen

Een knieprothese is geen ‘quick fix’ en biedt geen gegarandeerde langdurige oplossing; patiënten hebben vaak slechts één of twee kansen op herplaatsing, met alle complicaties van dien.

De ontevreden patiënt met een knieprothese

Ondanks de technisch perfecte plaatsing van knieprothesen, toont het onderzoek van Malou te Molder, onderzoeksverpleegkundige en promovenda aan de Radboud Universiteit Nijmegen, aan dat ongeveer 20% van de patiënten binnen een jaar na de operatie nog steeds ontevreden is. Dit benadrukt dat technische perfectie bij de plaatsing van de prothese niet noodzakelijkerwijs resulteert in patiënttevredenheid.

Ontevreden patient met knieprothese

Deze ontevreden patiënten ervaren vaak aanhoudende pijn en beperkingen, wat een ernstige impact heeft op hun dagelijks functioneren. Malou’s proefschrift, getiteld “The unhappy patient after TKA: A paradigm shift in assessing outcome”, onderstreept het belang van een bredere kijk op de uitkomsten van knieprothese operaties, waarbij niet alleen de fysieke plaatsing van de prothese centraal staat, maar ook het welzijn en de tevredenheid van de patiënt na de operatie.

Malou’s proefschrift zal ter verkrijging van de graad van doctor, op gezag van de rector magnificus prof. dr. J.M. Sanders, en volgens besluit van het college voor promoties, openbaar verdedigd worden op donderdag 25 april 2024 om 10.30 uur precies. [2] Proefschrift: The unhappy patient after TKA: A paradigm shift in assessing outcome

Diepgaande risico bij knieprotheses

Risico bij knieprotheses

Hoewel knieprotheses vaak worden gezien als een effectieve oplossing voor ernstige knieproblemen, brengen ze aanzienlijke risico’s met zich mee die niet over het hoofd gezien mogen worden, vooral niet bij jongere patiënten. Deze chirurgische ingreep, die bedoeld is om mobiliteit te herstellen en pijn te verlichten, kan leiden tot een reeks complicaties, variërend van infecties en prothesefalen tot chronische pijn en mobiliteitsbeperkingen.

Bovendien kunnen jongere patiënten specifiek te maken krijgen met uitdagingen zoals snellere slijtage van het implantaat door een actievere levensstijl, wat de kans op noodzakelijke heroperaties vergroot. Deze risico’s vereisen een grondige overweging en discussie met een orthopedisch specialist om te bepalen of de voordelen van de ingreep opwegen tegen de potentiële langetermijngevolgen.

Risico bij knieprotheses: een duidelijke overzicht

  • Opbouw van metaalionen: Protheses gemaakt van metalen, keramiek en plastic kunnen slijtagedeeltjes afgeven die zich ophopen in het bloed. Voor patiënten met metaalallergieën kan dit leiden tot allergische reacties, verhoogde kans op prothesefalen, chronische pijn, of de noodzaak voor vroegtijdige vervanging.
  • Cardiovasculaire complicaties: De ingrijpende aard van een knievervanging kan ernstige complicaties veroorzaken zoals bloedstolsels, hartaanvallen en beroertes. Deze risico’s komen voort uit de ernstige trauma aan bloedvaten en beenmerg veroorzaakt tijdens de operatie.
  • Aanhoudende pijn: Paradoxaal genoeg is aanhoudende kniepijn een van de meest voorkomende complicaties na een knieprothese, ondanks dat pijnverlichting een primaire reden voor de operatie is. Studies tonen aan dat de pijn zelfs kan verergeren over tijd.
  • Activiteitenniveau post-operatie: In tegenstelling tot wat vaak wordt gesuggereerd in reclames, keren maar weinig patiënten terug naar het activiteitenniveau dat zij wensen na een knieprothese. De realiteit toont aan dat een significant percentage van de patiënten niet terugkeert naar normale fysieke activiteiten.

Het belang van gewichtsbeheersing en fysieke activiteit en voeding

Preventieve maatregelen zoals gewichtsbeheersing, regelmatige lichaamsbeweging, en een gebalanceerd dieet zijn cruciaal voor de gezondheid van de knieën. Deze factoren helpen niet alleen bij het verminderen van de belasting op de knieën, maar kunnen ook het ontstaan van artrose vertragen en de noodzaak voor een prothese uitstellen of zelfs voorkomen.

Regeneratieve geneeskunde als alternatief

Alternatieven zoals regeneratieve geneeskunde bieden nieuwe hoop in de behandeling van gewrichtsaandoeningen. Technieken die stamcellen uit beenmergpuncties gebruiken kunnen het herstel van beschadigd weefsel bevorderen en de afhankelijkheid van prothetische vervangingen verminderen. Echter, in Nederland is het gebruik van stamceltherapie binnen de orthopedie niet toegestaan. Orthopeden mogen wel gebruikmaken van behandelingen met bloed van de patiënt zelf, zoals injecties met Autologous Protein Solution (APS). Deze methode helpt ontstekingen en pijn te verminderen en stimuleert tegelijkertijd het natuurlijke genezingsproces van het gewricht.

Conclusie

Een beslissing nemen over een knieprothese is complex, vooral voor jongere individuen. Een grondige evaluatie van alle beschikbare informatie en behandelingsopties is essentieel. Patiënten worden aangemoedigd om actief te blijven en professioneel medisch advies te zoeken om de beste uitkomst te waarborgen.

Voor meer diepgaande informatie over hoe u knievervanging kunt voorkomen en uw knieën sterk kunt houden, nodigen we u uit ons artikel “Stap voor stap naar sterke knieën” te lezen.