Een hernia in de rug (Hernia Nuclei Pulposi) is een uitstulping van de tussenwervelschijf, die tegen een zenuwwortel drukt. Daardoor raakt deze zenuw geïrriteerd en ontstaat er pijn. Deze pijn treedt specifiek op in het verloop van de zenuw en gaat vaak gepaard met tintelingen en soms zelfs uitval van het gevoel of de spierfunctie.

Meer informatie over Lumbale discushernia

De tussenwervelschijf werkt als een soort ‘schokbreker’ in de wervelkolom. Wanneer deze zijn soepelheid verliest ontstaan er scheurtjes in de buitenkant van de schijf, waardoor de zachte binnenkant van de schijf niet meer goed beschermd wordt. Als een deel van de zachte stof in de tussenwervelschijf naar buiten stulpt, spreken we van een hernia nucleus pulposus. De druk op de zenuw kan leiden tot een verminderde functie van de zenuw.

In een tussenwervelschijf zitten geen gevoelszenuwen. De hernia zelf is dan ook niet pijnlijk. De pijn wordt veroorzaakt doordat de uitstulping tegen zenuwweefsel drukt. De klachten van een hernia kunnen verschillen, afhankelijk van welke zenuw wordt geïrriteerd. Hernia’s in de lage rug geven vooral uitstraling naar de benen, zoals tintelingen en gevoelloosheid en kunnen zelfs voor verlammingsverschijnselen zorgen, zoals een klapvoet.

Welke klachten veroorzaakt een hernia?

Een hernia veroorzaakt rugpijn en kan uitstralen naar één of beide benen. Ook tintelingen in been of voet kunnen op een hernia wijzen. Bij het verergeren van de klachten kunnen de beenspieren kracht verliezen of gevoelloos raken. Door een grote centrale hernia kan een cauda equina syndroom ontstaan. Dit is een medisch spoedgeval, aangezien dit uitval van een groot aantal functies kan veroorzaken, zoals het gebruik van en het gevoel in de benen, en de controle over blaas en darmen. In dat geval moet er meteen doorverwezen worden naar een neuroloog.

Hoe ontstaat een hernia?

Een hernia is een veel voorkomende aandoening van de lage rug, die slechts in circa 50% van de gevallen gepaard gaat met klachten. Naarmate men ouder wordt zal de tussenwervelschijf steeds minder elastisch zijn ofwel veel mensen krijgen geleidelijk zwakke plekken in de tussenwervelschijven. De gemiddelde leeftijd van het krijgen van een hernia ligt tussen de 20 en 45 jaar en het komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

De scheurtjes ontstaan doorgaans geleidelijk als gevolg van verkeerde lichaamshouding en -beweging. Weinig afwisseling in de houding (zoals bij veel soorten van zittend of staand werk) vergroot de kans op het ontwikkelen van een hernia. Hetzelfde geldt voor werk waarbij steeds dezelfde bewegingen worden gemaakt, zoals tillen, veelvuldig bukken en draaien. Soms ontstaat een hernia plotseling door een ongeval.

Hernia operatie

Hernia operaties horen tot de meest frequent door neurochirurgen uitgevoerde ingrepen. Van de bijna 11.000 die er elk jaar in Nederland worden gedaan nemen de neurochirurgen er ruim 9000 voor hun rekening. Veel vaker nog worden neurochirurgen met het probleem van de rugpijn geconfronteerd. Het is niet duidelijk of rugpijn als het gevolg van een hernia beschouwd moet worden. Vroeger ging men daar altijd van uit, tegenwoordig gelooft men dat slijtage van een tussenwervelschijf wel een rol kan spelen bij het ontstaan van rugpijn. Een hernia kan echter optreden zonder rugpijn. De typische klacht van een hernia is pijn in één been

Gelukkig is bij slechts 5% van de mensen met acute rugpijn er sprake van een HNP. Ook de genezingskans van een HNP is hoog. Van elke 3 mensen met een hernia genezen er 2 zonder dat een operatie noodzakelijk is. Omdat nogal wat patiënten na een operatie last blijven houden van de rug, zijn de laatste jaren nieuwe operaties bedacht om het succes te vergroten, zoal wegspuiten met een enzym (chymopapaïne), opereren met een kijkertje en wegbranden met de laser. Helaas blijken al deze methoden toch duidelijk minder succesvol te zijn.

Vaak zien we na een aanvankelijk geslaagde herniaoperatie, dat de discus inzakt (de kern is er tenslotte uitgehaald). Hierdoor kan de uittredeplaats van de zenuw uit het wervelkanaal beklemd raken, met opnieuw pijnklachten als gevolg. Wanneer dit optreedt kan er een reden zijn om de hoogte van de tussenwervelschijf weer te herstellen. Een dergelijke operatie noemen we een spondylodese.

Ga naar de hoofdpagina | Rugaandoeningen |