Stamceltherapie kosten en vergoedingen

Wie bepaalt de vergoeding van PRP en stamceltherapie?

Nu de eerste stamcelklinieken voor artrosepatiënten in de EU een feit zijn, krijgt ArtroseBlog veel vragen over de medische kosten en vergoedingen van stamceltherapie. 
Afhankelijk van het aangedane gewricht en de ernst van artrose kosten de behandelingen met geavanceerde celtherapie tussen de 3000 en 9000 euro. Waar in Nederland en de rest van de EU de conventionele behandelingen van artrose standaard worden vergoed, geldt dit helaas niet voor celtherapie. In het onderstaande kader geef ik een aantal tips voor het alsnog vergoed krijgen van de medische kosten, en om de behandeling met stamceltherapie als specifieke zorgkosten op te geven bij de belastingaangifte wanneer vergoeding uitblijft.
1.Coulance regeling
2.Aftrek zorgkosten
3.Recht op vergoedingen
1.Coulance regeling
Wil je toch de medische kosten van celtherapie vergoed hebben, kun je bij je zorgverzekeraar een beroep doen op de zogenoemde ‘coulanceregeling’. De zorgverzekeraar hoeft daar niet op in te gaan en de kans bestaat dat de kosten alsnog voor eigen rekening komen te staan.
2.Aftrek zorgkosten
Nog een mogelijkheid wordt geboden door de Belastingdienst. Kosten voor medisch specialisten kun je namelijk aftrekken als specifieke zorgkosten. Dat wil zeggen: voor zover ze niet onder de dekking van de basisverzekering vallen.
3.Recht op vergoedingen
Alhoewel de medische kosten van de celtherapie niet wordt vergoed, heb je misschien wel recht op vergoedingen voor het consult, diagnostisch onderzoek en bijbehorend laboratoriumonderzoek. Je polisvoorwaarden geven uitsluitsel over wat de basisverzekering vergoedt en onder welke voorwaarden. Je kunt dit ook navragen bij je verzekeraar.

Zorginsituut Nederland beslist over welke zorg in het basispakket komt

Een van de taken van het Zorginstituut is advies geven aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de samenstelling van het basiszorgverzekeringspakket. Ook verduidelijkt het voor zorgverzekeraars en verzekerden wat tot het basispakket behoort.
Omdat bij een behandeling met stamcellen bij artrose gebruikgemaakt wordt van meerdere PRP-injecties, verdiepen wij ons eerst in het standpunt van het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) over PRP-injecties bij de behandeling van artrose. Daarbij richten wij ons vooral op het literatuuronderzoek van de expertgroep van het Zorginsituut.
Bij het Zorginsituut heb ik navraag gedaan over PRP injecties bij artrose. Het zegt hierover: 
“Behandelingen met plaatjesrijk plasma injectie(s) voldoen niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en is daarom geen verzekerde zorg.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons standpunt van 21 mei 2015. Zoals u kunt lezen is ons standpunt gericht op de indicatie tenniselleboog, omdat we toen hebben geconstateerd dat dit de best onderzochte indicatie was. Hierbij bleek de effectiviteit van PRP onvoldoende aangetoond.
Het Zorginstituut heeft tot op heden geen ander standpunt ingenomen.
Het Zorginstituut heeft in meerdere geschillen over vergoeding van PRP-injecties bij meerdere indicaties geadviseerd. Deze adviezen kunt u vinden op het Kennisplein Ziektekostenverzekeringen, de website van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, waar de uitspraken van de Geschillencommissie zijn gepubliceerd: zoeken op PRP.
De algemene uitspraak luidt: “PRP-injecties bij tenniselleboog, bij artrose van de knie, bij lage rugklachten en bij acuut enkelletsel voldoen niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.”
Zorginstituut Nederland
Zorginstituut Nederland
Nu ben ik vooral geïnteresseerd wat het Zorginstituut heeft geadviseerd in het geschil over de vergoeding van PRP-injecties bij artrose van de knie. En na even zoeken op de website van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen heb ik dan toch uiteindelijk het advies met betrekking tot PRP-injecties bij artrose van de knie gevonden.

De voorzitter van het Zorginstituut heeft op 26 februari 2016 per brief een advies uitgebracht aan de minister van VWS over het toedienen van PRP-injecties bij artrose van de knie.

Uit de brief blijkt dat bij dit advies is uitgegaan van de meta-analyse van Laudy et al (2015) en 4 systematische reviews die PRP-injecties vergeleken met een placebo. Willekeurige vergelijkende studies naar injecties met hyaluronzuur zijn uitgesloten, en vergelijkingen met gebruikelijke conservatieve zorg zijn niet gevonden.
Conclusie van de expertgroep van het Zorginstituut
De uitspraak: “Het toedienen van PRP-injecties bij artrose van de knie voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk” wordt hier door de expertgroep van het Zorginstituut toegelicht:
“Uit de meta-analyse en de systematische reviews blijkt dat bij PRP-injecties in vergelijking met placebo na 6 maanden weliswaar een sterkere pijnvermindering wordt gevonden, maar geen verbetering van functie. Dit is gebaseerd op slechts één kleine vergelijkende studie naar PRP met placebo met een hoog risico op bias. Vanwege het mogelijke placebo effect van injecties is blindering een vereiste. Voor een uitspraak of PRP-injecties onderdeel van de standaardbehandeling van knieartrose kan zijn, zijn grotere studies van betere kwaliteit nodig. Met name ook studies die PRP-injecties vergelijken met de standaard conservatieve behandeling.”
De toelichting van de expertgroep is eigenlijk de conclusie van de meta-analyse van Laudy et al (2015), maar dan vertaald in het Nederlands, waarbij alle positieve punten vergelijkingen met injecties met hyaluronzuur en ‘controls’ zijn uitgesloten. Daarbij wil ik nog opmerken dat in deze meta-analyse vergelijkende onderzoeken tot juni 2014 zijn opgenomen, maar ook de 4 geselecteerde systematische reviews worden genegeerd.
Hieronder kun je de originele conclusie (in het Engels) van de meta-analyse van Laudy et al (2015) lezen.
Meta-analyse van Laudy et al (2015)
Meta-analyse van Laudy et al (2015)
On the basis of the current evidence, PRP injections reduced pain more effectively than did placebo injections in OA of the knee (level of evidence: limited due to a high risk of bias). This significant effect on pain was also seen when PRP injections were compared with hyaluronic acid injections (level of evidence: moderate due to a generally high risk of bias). Additionally, function improved significantly more when PRP injections were compared with controls (limited to moderate evidence). More large randomised studies of good quality and low risk of bias are needed to test whether PRP injections should be a routine part of management of patients with OA of the knee.
Laudy AB, Bakker EW, Rekers M, Moen MH. Efficacy of platelet-rich plasma injections in osteoarthritis of the knee: a systematic review and meta-analysis. BrJ Sports Med. 2015;49(10):657-72.

PRP-injecties als standaardbehandeling van knieartrose

Voor een uitspraak of PRP-injecties onderdeel van de standaardbehandeling van knieartrose kunnen zijn, zijn volgens het Zorginstituut grotere studies van betere kwaliteit nodig, vooral studies die PRP-injecties vergelijken met de standaard conservatieve behandeling.
Nu heb ik zelf ook een literatuuronderzoek verricht in PubMed (een online databank van medisch onderzoeken) met de zoektermen ‘platelet-rich plasma’ (PRP) en ‘osteoarthritis’ (artrose) en ‘corticosteroid’ (corticosteroïden) om te kijken of er studies zijn die PRP-injecties vergelijken met de standaard conservatieve behandeling bij artrose, zoals injecties met corticosteroïden.
Dit leverde een gerandomiseerde (willekeurige) vergelijkende studie van corticosteroïden uit 2017 op.
PRP-injecties vergelijken met de standaardbehandeling (2017)
PRP-injecties vergelijken met de standaardbehandeling (2017)
Eén PRP intra-articulaire injectie is effectief in de bestrijding van pijn en de verbetering van algemene dagelijkse levensverrichtingen en de kwaliteit van leven bij vergevorderde artrose in de knie. Voor patiënten met vergevorderde artrose in de knie die 67 jaar of ouder zijn, heeft 1 intra-articulaire injectie van PRP vergelijkbare resultaten als bij 1 injectie met corticosteroïden.
Platelet-Rich Plasma Injections for Advanced Knee Osteoarthritis: A Prospective, Randomized, Double-Blinded Clinical Trial.
En wanneer ik in PubMed een literatuuronderzoek verricht met de zoektermen ‘platelet-rich plasma’ en ‘osteoarthritis’ en ‘meta-analysis’ (meta-analyse) vind ik een grote studie van hoge kwaliteit.
Meta-analyse van Dai WL et al (2017)
Meta-analyse van Dai WL et al (2017)
Huidige resultaten geven aan dat, vergeleken met HA (hyaluronzuur) en saline (zoutoplossing), intra-articulaire PRP-injecties mogelijk een betere pijnverlichting en functieverbetering bij patiënten met een symptomatische artrose knie bij een vervolginjectie na 1 jaar.
Efficacy of Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.

Goede kans om de kosten van een behandeling met PRP-injecties vergoed te krijgen

De grotere studies van betere kwaliteit en studies die PRP-injecties vergelijken met de standaard conservatieve behandeling, waar het Zorginstituut om vraagt, zijn er op dit moment dus wel degelijk. Daarom hebben artrosepatiënten een goede kans om een behandeling met PRP-injecties vergoed te krijgen als zij een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen en naar deze studies verwijzen.
Inmiddels heeft één van de vier grote zorgverzekeraars in Nederland, een explosieve stijging van de zorgpremie in 2019 voorspeld van wel 6%. ArtroseBlog is van mening dat het opnemen van de behandeling van artrose met geavanceerde celtherapie in het basispakket bij kan bijdragen aan goedkopere en effectievere zorg. Een behandeling met deze therapie kan de gezondheid van vele mensen met artrose verbeteren, waardoor zij langer kunnen doorwerken en dus meer kunnen bijdragen aan onze samenleving.