Stamceltherapie herstelt het kraakbeen van versleten gewrichten. Door het inbrengen van jouw eigen stamcellen wordt een ingrijpende gewrichtsoperatie of het leven met chronische gewrichtspijn voorkomen. Bij stamceltherapie herstelt je eigen kraakbeen namelijk het gewricht. Dit heet ook wel generatieve geneeskunde. In de Verenigde Staten wordt stamceltherapie al jaren toegepast, met opzienbarende resultaten. Er zijn nu ook stamcel klinieken in Europese landen te vinden.

In de Verenigde Staten zijn al een aantal jaren op zeer succesvolle wijze mensen met behulp van stamceltherapie van hun chronische gewrichtspijn- en klachten af weten te komen. De behandeling met stamcellen is daar een doorslaand succes!

Wat zijn stamcellen?

Iedereen heeft stamcellen. Stamcellen kunnen zich ontwikkelen tot bot, kraakbeen, spierweefsel of pezen. Stamcellen merken namelijk direct dat er andere cellen beschadigd zijn. Ze worden dan geprikkeld om hetzelfde soort cel te gaan maken. Stamcellen zijn zeer effectief in het verhelpen van slijtageproblemen van kraakbeen. Je voelt niet alleen verbetering, maar ziet dit ook terug op het röntgenbeeld. Er is geen kans op afstoting omdat alleen jouw eigen stamcellen worden gebruikt.

Mesenchymale stamcellen

Mesenchymale stamcellen, soms ook wel volwassen stamcellen genoemd, kunnen zich ontwikkelen tot musculoskeletale cellen, zoals vet-, bot- of kraakbeencellen. Veel wetenschappers geloven dat mesenchymale stamcellen het potentieel hebben om kraakbeen te repareren en te vervangen, evenals ander weefsel dat door artrose wordt beschadigd.

Mesenchymale stamcellen kunnen uit het vetweefsel of beenmerg van de patiënt verzameld worden. Na het oogsten van de cellen zijn er twee mogelijkheden waar gekozen kan voor worden:

  1. De cellen verwerken in een geconcentreerde oplossing;
  2. De cellen kweken in een laboratorium.

Vet-afgeleide mesenchymale stamcellen

In het Engels worden deze cellen adipose-derived mesenchymal stem cells (ADSCs) genoemd. Vetweefsel bevat stamcellen. Artsen die vet stamcellen gebruiken zullen de cellen oogsten met behulp van chirurgie of liposuctie. Sommige artsen geven de voorkeur aan het gebruik van stamcellen uit het vetlichaam van Hoffa, een stootkussen achter en onder de knieschijf.

Een injectie met Stromal Vascular Fraction (SVF) is een regeneratieve behandeling. SVF celtherapie wordt ingezet voor het verlichten van pijn en de verbetering van de kwaliteit van het leven bij artrose. Het product SVF wordt gemaakt uit het eigen vetweefsel van de patiënt. Het medicijn bevat vet-afgeleide mesenchymale stamcellen die bij een intra-articulaire injectie het artroseproces kunnen remmen of omkeren.

Beenmerg-afgeleide mesenchymale stamcellen

In het Engels worden deze cellen bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BM-MSCs) genoemd. Beenmergstamcellen zijn het meest onderzocht en hebben de beste potentieel om zich te ontwikkelen in kraakbeencellen. Om deze cellen te oogsten neemt een arts beenmerg uit het bekkenkam van de patiënt met behulp van een naald en een spuit. Dit proces heet beenmerg-aspiratie.

Een injectie met Bone Marrow Aspirate Concentrate (BMAC) is een regeneratieve behandeling. BMAC celtherapie wordt ingezet voor het verlichten van pijn en de verbetering van de kwaliteit van het leven bij artrose. Het product BMAC wordt gemaakt uit het eigen beenmerg van de patiënt. Het medicijn bevat beenmerg-afgeleide mesenchymale stamcellen die bij een intra-articulaire injectie het artroseproces kunnen remmen of omkeren.

Wat zijn Injecties met plaatjesrijk plasma (PRP / ACP )?

Celtherapie met plaatjesrijk plasma, ook wel PRP-therapie of autoloog geconditioneerd plasma (ACP) therapie genoemd, is een regeneratieve behandeling. Het product PRP / ACP wordt gemaakt uit het eigen bloed van de patiënt. Het medicijn bevat verschillende groeifactoren die bij een intra-articulaire injectie het artroseproces kunnen remmen of omkeren.

Waar vind je stamcellen?

Stamcellen bevinden zich vooral in het beenmerg en het vetweefsel. Het bloed bevat in principe amper stamcellen. Bij de meeste organen is daarnaast ook een plaatselijke populatie van stamcellen terug te vinden. Vaak nestelen deze zich in weefsel en vetten nabij het orgaan. Indien nodig kan er door het lichaam beroep gedaan worden op deze stamcellen om zich om te vormen tot de nodige cellen. Dit gebeurt wanneer het orgaan zelf beschadigd is geraakt. Momenteel wordt nog onderzocht hoeveel stamcellen er rondom organen als reserve zijn te vinden.

Het verschil tussen een stamcel en een normale cel

Een stamcel of cellula praecursoria verschilt danig van gewone (somatische) cellen. Waar somatische cellen bij elke deling een stukje van hun telomeer (uiteinde van een chromosoom) kwijtraken en ouder worden, is hier bij een stamcel geen sprake van. Stamcellen bevatten het enzym telemerase dat hun instaat stelt oneindig vaak te delen (nieuwe cellen aan te maken). Een gewone cel raakt op den duur haar telomeer kwijt en geraakt dan in een delingsrust of sterft af. Afhankelijk van jouw levensstijl en genetische aanleg bereik je vroeger of later in je leven een moment waar je te vervangen cellen niet meer (altijd) kan vervangen met nieuwe cellen. Het lichamelijke verouderingsproces wordt dan duidelijk zichtbaar.

Kunnen stamcellen gekweekt worden?

Het op grote schaal kweken van stamcellen is op dit moment nog niet mogelijk, al zijn er wel klinische tests bekend waarbij het op kleine schaal lukt. Het risico op besmettingen en het risico op mutaties is momenteel nog te groot. De voor stamcelinjecties benodigde stamcellen worden nu nog voornamelijk uit andere delen van het lichaam gewonnen. Door middel van een speciale zuiveringsmethode worden deze stamcellen geïsoleerd van andere gewonnen lichaamseigen cellen.

Kan een stamcel die een gespecialiseerde cel wordt weer terug veranderen?

Kort gezegd: Nee. Een embryo bestaat in eerste instantie enkel uit (totipotente) stamcellen. Gedurende de groei van de embryo gaan deze zich specialiseren en vormen ze cellen met elk een eigen functie. Deze gespecialiseerde cellen kunnen daarna geen andere functies meer vervullen. Deze cellen kunnen zich indien celdeling mogelijk is wel specialiseren naar nog sterker gespecialiseerde cellen, een voorbeeld hiervan is dat een hersencel zich deelt tot een neuron. Het terug veranderen kan echter niet.

Autotransplantatie en allotransplantatie van stamcellen

Bij stamceltherapie zijn stamcellen noodzakelijk. Deze stamcellen kunnen op twee manieren verkregen worden, enerzijds door donatie van donoren en anderzijds door gewonnen te worden uit het lichaam van de patiënt zelf. Wanneer er gebruikgemaakt wordt van stamcellen van de patiënt zelf spreekt men over autotransplantatie van stamcellen. Bij stamceltherapie waar niet-lichaamseigen stamcellen worden geplaatst spreekt men over allotransplantatie. Dit laatste is minder aantrekkelijk daar het om niet lichaamseigen stamcellen gaat die afgestoten kunnen worden. Daarnaast is het gebruik van stamcellen die niet van jezelf afkomstig zijn in veel situaties erg omstreden.

Is stamceltherapie gevaarlijk?

Nee, helemaal niet zelfs. Aan stamceltherapie zijn geen risico’s verbonden. Er treedt altijd een verbetering op, zelfs in een vergevorderd stadium van de slijtage.

Voor wie is stamceltherapie geschikt?

Iedereen met last van een versleten gewricht (artrose) kan zich laten behandelen met stamceltherapie. Leeftijd maakt voor stamceltherapie namelijk niet uit. Stamceltherapie is een duurzaam alternatief voor het wegnemen van slijtageproblemen. Duurzaam omdat het jouw eigen kraakbeen weer kan laten aangroeien, zelfs als je al op leeftijd bent. Je geneest jezelf. Dankzij stamceltherapie kan het moment van een kunstgewricht voor je uit worden geschoven en kan je jarenlang genieten van een verbeterde mobiliteit. Misschien blijkt een kunstgewricht dan niet eens meer nodig.