Risico bij Totale heupprothese (metaal op metaal)

In vergelijking tot de gangbare kunstheupen brengen metalen varianten extra risico’s met zich mee. De metalen bal en de bijbehorende metalen cup schuiven over elkaar wanneer degene die eigenaar is van de prothese het gewricht beweegt. Er is een risico dat kleine delen van de prothese losraken door slijtage en de omgeving van het implantaat vervuilen. Het kan zelfs voorkomen dat deze metalen deeltjes terecht komen in de bloedsomloop. De verwachting is dat mensen niet hetzelfde reageren op een kunstheup van metaal vergeleken met een meer gangbare heup van bijvoorbeeld kunststof. Het kan ook gebeuren dat metalen implantaten schade aanrichten aan het bot of weefsel waaraan zij zijn bevestigd. Ook zijn er gevallen bekend waarbij de metaal ionen zorgen voor hartaandoeningen en aandoeningen aan het zenuwstelsel.
Mensen die een heupoperatie ondergaan waarbij het heupgewricht wordt vervangen door metalen implantaten, dienen zich bewust te zijn van de symptomen die zich kunnen voordoen en een indicatie zijn van het niet volledig naar behoren functioneren van het implantaat. Symptomen kunnen zijn: pijn in het bot, de heup of het been, zwellingen in de buurt van het implantaat en moeilijk kunnen lopen. Ook wordt aanbevolen dat patiënten met een metalen heupimplantaat extra letten op de algemene gezondheid. Symptomen van een probleem implantaat kunnen zijn: pijn op de borst, kortademigheid, verzwakt zijn, slecht kunnen zien of horen, gewichtstoename, koud hebben en een verandering in de plasgewoonten.