Artrose bij vrouwen

Artrose, een degeneratieve gewrichtsaandoening die gekenmerkt wordt door de afbraak van kraakbeen, vertoont een opvallende geslachtsbias: vrouwen zijn significant vaker dan mannen het slachtoffer van deze pijnlijke aandoening, vooral na de menopauze. De verschillen in prevalentie tussen geslachten zijn zowel intrigerend als zorgwekkend, en roepen vragen op over de onderliggende oorzaken van deze discrepantie. Dit artikel duikt dieper in de factoren die bijdragen aan het verhoogde risico van vrouwen op artrose en biedt richtlijnen voor preventie en beheer.

Verschil in artrose bij mannen en vrouwen: wat je moet weten

Statistieken wijzen uit dat het risico op artrose, in het bijzonder knieartrose, aanzienlijk varieert tussen mannen en vrouwen. In de leeftijdsgroep van 40 tot 49 jaar rapporteert ongeveer 10% van de vrouwen knieartrose, tegenover 7% van de mannen. Deze discrepantie wordt nog groter tussen de 60 en 69 jaar, waarbij de prevalentie stijgt naar 35% bij vrouwen en 19% bij mannen. Rond de leeftijd van 50 jaar zien we een scherpe toename in de incidentie van artrose bij vrouwen, een trend die niet wordt waargenomen bij mannen. Dit fenomeen roept de vraag op: wat zijn de drijvende krachten achter deze geslachtsgebonden verschillen? [1]Cui A, Li H, Wang D, Zhong J, Chen Y, Lu H. Global, regional prevalence, incidence and risk factors of knee osteoarthritis in population-based studies. EClinicalMedicine. 2020 Nov 26;29-30:100587. … Continue reading

De rol van gewicht en obesitas in het risico op artrose

Deskundigen concluderen eensgezind dat lichaamsgewicht de voornaamste risicofactor voor de ontwikkeling van artrose vormt, onafhankelijk van geslacht. Obesitas veroorzaakt niet alleen een verhoogde mechanische belasting op de gewrichten, maar bevordert tevens ontstekingsmechanismen die de progressie van artrose kunnen accelereren. [2]Nicolella DP, O’Connor MI, Enoka RM, Boyan BD, Hart DA, Resnick E, Berkley KJ, Sluka KA, Kwoh CK, Tosi LL, Coutts RD, Havill LM, Kohrt WM. Mechanical contributors to sex differences in … Continue reading Vrouwen melden vaak een toename in lichaamsgewicht gedurende de menopauze, wat mogelijk bijdraagt aan de hogere incidentie van artrose in deze periode van hun leven. Opmerkelijk is dat, zelfs na correctie voor de Body Mass Index (BMI), het tempo van kraakbeenverlies bij vrouwen hoger ligt dan bij mannen. Dit wijst op additionele, gendergerelateerde kwetsbaarheden voor artrose, en onderstreept de noodzaak tot verdere exploratie van de ingewikkelde wisselwerking tussen geslacht, hormonale invloeden en de gezondheid van gewrichten. [3]Brennan SL, Cicuttini FM, Shortreed S, Forbes A, Jones G, Stuckey SL, Wluka AE. Women lose patella cartilage at a faster rate than men: a 4.5-year cohort study of subjects with knee OA. Maturitas. … Continue reading [4]Ferre IM, Roof MA, Anoushiravani AA, Wasterlain AS, Lajam CM. Understanding the Observed Sex Discrepancy in the Prevalence of Osteoarthritis. JBJS Rev. 2019 Sep;7(9):e8. doi: … Continue reading

Anatomische verschillen en hun rol in het risico op artrose bij vrouwen

Vrouwen hebben over het algemeen bredere heupen dan mannen, wat een grotere belasting op de buitenkant van de knie kan veroorzaken. Echter, studies suggereren dat de uitlijning van de ledematen op zich geen sluitende verklaring biedt voor de hogere prevalentie van artrose bij vrouwen. Daarnaast lopen vrouwen een verhoogd risico op het ontwikkelen van patellofemoraal pijnsyndroom, een aandoening waarbij de knieschijf niet soepel beweegt, wat tot slijtage en uiteindelijk tot artrose kan leiden. [5]Nicolella DP, O’Connor MI, Enoka RM, Boyan BD, Hart DA, Resnick E, Berkley KJ, Sluka KA, Kwoh CK, Tosi LL, Coutts RD, Havill LM, Kohrt WM. Mechanical contributors to sex differences in … Continue reading

Hormonale invloeden op het risico van artrose bij vrouwen

De menopauze en de daarmee samenhangende veranderingen in hormoonspiegels spelen een cruciale rol in het verhoogde risico op artrose bij vrouwen. Verhoogde niveaus van oestrogeen tijdens de menstruatiecyclus en zwangerschap worden geassocieerd met grotere gewrichtslosheid, wat kan bijdragen aan de ontwikkeling van artrose.[6]Tang J, Liu T, Wen X, Zhou Z, Yan J, Gao J, Zuo J. Estrogen-related receptors: novel potential regulators of osteoarthritis pathogenesis. Mol Med. 2021 Jan 15;27(1):5. doi: … Continue reading [7]Shultz SJ, Sander TC, Kirk SE, Perrin DH. Sex differences in knee joint laxity change across the female menstrual cycle. J Sports Med Phys Fitness. 2005 Dec;45(4):594-603. PMID: 16446695; PMCID: … Continue reading

Het verband tussen sportblessures en artrose

Sportblessures, zoals scheuren in de voorste kruisband (VKB), komen vaker voor bij vrouwelijke atleten en worden geassocieerd met een hoger risico op het ontwikkelen van artrose. Onderzoek toont aan dat een aanzienlijk percentage van de vrouwelijke atleten met VKB-blessures later tekenen van artrose vertoont. [8]Lohmander LS, Ostenberg A, Englund M, Roos H. High prevalence of knee osteoarthritis, pain, and functional limitations in female soccer players twelve years after anterior cruciate ligament injury. … Continue reading

Lees verder over strategieën om actief te blijven en je gewrichten te beschermen op : Artrose en Bewegen

Socio-economische en maatschappelijke invloeden op artrose

Genderverschillen in financiële middelen, toegang tot zorg, en sociale netwerken kunnen eveneens een rol spelen in het uiteenlopende risico en de ervaring van artrose tussen mannen en vrouwen. Vrouwen kiezen vaak later voor gewrichtsvervangende operaties, wat wijst op mogelijke barrières in de gezondheidszorg. [9] Hawker GA, King LK. The Burden of Osteoarthritis in Older Adults. Clin Geriatr Med. 2022 May;38(2):181-192. doi: 10.1016/j.cger.2021.11.005. PMID: 35410675. [10]Tonelli SM, Rakel BA, Cooper NA, Angstom WL, Sluka KA. Women with knee osteoarthritis have more pain and poorer function than men, but similar physical activity prior to total knee replacement. Biol … Continue reading

Preventie en beheer: een gezamenlijke inspanning

Voor vrouwen is het essentieel om preventieve maatregelen te nemen om het risico op artrose te verlagen en de aandoening effectief te beheren. Dit omvat het behouden van een gezond gewicht, regelmatige lichaamsbeweging, en het versterken van de spieren rond de gewrichten om blessures te voorkomen. Bij het ervaren van symptomen van artrose is het cruciaal om tijdig medisch advies in te winnen voor de meest geschikte behandeling.

In de strijd tegen artrose is kennis macht. Door bewust te zijn van de risicofactoren en proactieve stappen te ondernemen, kunnen vrouwen hun kansen op een gezond en actief leven vergroten, ondanks de dreiging van deze slopende aandoening.

Referenties[+]